قوانین و مراحل بخشیدن مهریه

جمعه ۰۸ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۰:۵۳
به محض عقد ازدواج، زن مالک مهریه خود میشود و میتواند به هر شکل که بخواهد در آن تصرف کند و یا ببخشد. از آن جا که زنان در بخشیدن مهربه بعد از عقد، دچار چالش‌هایی میشوند و در اغلب موارد در صورت پشیمانی یا خیانت شوهر یا به هم خوردن ازدواج، امکان برگشت و رجوع به مهریه وجود ندارد.

قوانین و مراحل بخشیدن مهریه

قوانین و مراحل بخشیدن مهریه«تابناک با تو» - زن پس از عقد مالک مهریه خود میشود و میتواند مهریه را درخواست کند یا ببخشد یا برای طلاق توافقی یا حضانت فرزند کل مهریه یا بخشی از مهریه را به شوهر واگذار کند.

به محض عقد ازدواج، زن مالک مهریه خود میشود و میتواند به هر شکل که بخواهد در آن تصرف کند و یا ببخشد. از آن جا که زنان در بخشیدن مهربه بعد از عقد، دچار چالش‌هایی میشوند و در اغلب موارد در صورت پشیمانی یا خیانت شوهر یا به هم خوردن ازدواج، امکان برگشت و رجوع به مهریه وجود ندارد. بیان بخشیدن مهریه به صورت شفاهی، وجاهت قانونی ندارد و حتما باید به صورت کتبی ثبت شود.

بخشیدن مهریه به میل و خواست خود شما میتواند کار پسندیده‌ای باشد، ولی بخشیدن مهریه به اصرار شوهر یا به درخواست او کاملا اشتباه است، مردان معمولا زمانی که تمایل به ادامه رابطه با همسر خود ندارد به بهانه‌های مختلف از او درخواست بخشیدن مهریه را میکنند تا بتوانند بدون بار مالی مضاعف به راحتی او را طلاق دهند. در این شرایط مردان یا به تهدید یا با بازی کردن نقش عاشق پیشه و ایجاد عذاب وجدان برای زن او را ترغیب به بخشیدن مهریه میکنند، خانم‌های عزیز لطفا در این گونه موارد هشیار باشید، درخواست مرد برای بخشش مهریه میتواند اولین پرچم قرمز و هشدار بسیار بزرگ برای درخواست طلاق او یا ازدواج مجددش باشد.

خانم‌ها بهتر است قبل از هر گونه اقدام برای بخشیدن مهریه با یک وکیل مجرب در این زمینه مشورت کرده و اطلاع کامل از جزئیات حقوقی بخشیدن مهریه بعد از عقد، داشته باشند، چون در اغلب موارد بخشیدن مهریه بدون بازگشت است و تحت هیچ شرایطی حتی خیانت شوهر نمیتوانید مهریه خود را پس بگیرید.

قوانین و مراحل بخشیدن مهریه

بخشیدن مهریه به همسر

هر خانمی بعد از عقد میتواند با استفاده از سند عادی یا رسمی، تمام یا بخشی از مهریه خودش را به شوهر ببخشد که به این کار بذل مهریه یا بخشش مهریه می‌گویند.

برای بخشیدن مهریه در دفتر اسناد رسمی، معمولا سند بذل مهریه نوشته میشود که میتواند به طرق مختلف باشد:

زن با یک نوشته یا سند اقرار میکند که مهریه را از مرد گرفته است. هر کدم از این روش‌ها میتواند تاثیر متفاوتی در صورت پشیمانی زن و برای رجوع از بخشش مهریه بگذارد.

بخشیدن مهریه در قالب ابراء: در این حالت زن به همسر خود میگوید تو را از پرداخت مهریه بری می‌کنم. زن با یک سند، ذمه مرد را اصطلاحا بری میکند. یعنی از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نداری. نوشتن یا ثبت چنین سندی تکلیف شوهر برای پرداخت مهریه را کاملا از بین می‌برد و زن دیگر حق ندارد از بخشش مهریه پشیمان شود.

بخشش مهریه در قالب هبه: زن مهریه خود را به مرد هبه میکند یا هدیه می‌دهد. فرد هبه کننده میتواند هبه را به دریافت مال یا شرط خاصی مشروط کند. مثلا زن به شوهر میگوید مهریه ام را می‌بخشم به شرط این که من را طلاق دهید. در صورتی که هنگام نوشتن سند یا اقرار نامه هبه طرفین عدم رجوع از هبه را بین خودشان شرط گذاشته باشند، غیر قابل رجوع خواهد بود در غیر این صورت امکان رجوع و پشیمانی وجود دارد.

اقرار به دریافت مهریه: زن میتواند در سندی اقرار کند که مهریه خود را دریافت کرده است. اگر زنی ذمه شوهرش را از پرداخت مهریه بری کند یا به دریافت مهریه اقرار کند دیگر نمیتواند از بخشیدن مهریه رجوع کند و در صورت پشیمانی مهریه اش را بگیرد.

قوانین و مراحل بخشیدن مهریه

مراحل بخشیدن مهریه

بخشیدن مهریه با سند رسمی: بخشیدن مهریه در دفتر اسناد رسمی بدون نیاز به مراجعه به دادگاه انجام میشود و میتواند به صورت سند رسمی تنظیم شود. زن و شوهر میتوانند با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی، سند رسمی مبنی بر بذل مهریه به مرد را تنظیم کنند.

دفترخانه اسناد رسمی بخشش مهریه زن را ثبت نموده و نامه‌ای به دفتر ثبت ازدواج دو نفر میفرستند تا در سند ازدواجشان ثبت شود.

بخشیدن مهریه با سند عادی: در این روش بخشیدن مهریه بدون شاهد، امکان پذیر است و زن میتواند با یک دست نوشته با دست خط خودش با امضا یا اثر انگشت، مهریه خود را به مرد ببخشد. این سند عادی در صورت بروز اختلاف در دادگاه قابل استناد است و نباید فکر کنید که با وجود اقرار روی کاغذ که در خانه انجام داده اید میتوانید از بخشش مهریه خود پشیمان شده و به آن رجوع کنید.

در هر دو روش بخشیدن مهریه به همسر معتبر و صحیح است.

قوانین و مراحل بخشیدن مهریه

بخشیدن مهریه بدون اجازه پدر

از آنجایی که زن مالک تمام و کمال مهریه است بنابراین از نظر قانونی بخشیدن مهریه بدون اجازه پدر، هیچ مشکلی ندارد، ولی معمولا دفترخانه‌ها برای پیشگیری از بروز مشکلات بعدی و ثبت رسمی سند بذل مهریه شرط اجازه پدر را میگذارند.

بخشیدن مهریه در برخی موارد میتواند برای زن مشکل ساز باشد مثلا:

اگر زن تصمیم به جدایی از همسرش بگیرد دیگر نمیتواند با استفاده از بخشش مهریه او را مجاب به طلاق توافقی کند، چون قبلا مهریه اش را بخشیده و ممکن است لازم شود مبلغی برای رضایت شوهر برای طلاق به او بدهد.

با وجودی که بخشش مهریه از طرف زن نشان دهنده رضایت او از ازدواج و شوهرش است، ولی کسی از آینده خبر ندارد و ممکن است شرایطی ایجاد شود که زن بخواهد به هر طریقی شده از شوهرش طلاق بگیرد. زن معمولا در این شرایط با بخشش تمام یا بخشی از مهریه شوهر را به طلاق ترغیب میکند، ولی در صورت بخشش مهریه چنین اهرم فشاری را از دست میدهد.

از آن جا که قانون بخشیدن مهریه بدون شاهد را منع نکرده است، ولی از آن جا که ممکن است زن تحت فشار یا احساسات زودگذر اقرار به بخشش مهریه کند بنابراین دفترخانه حضور شاهد به خصوص پدر را برای بخشیدن مهریه لازم میداند.

اگر تمایل به بخشیدن مهریه بدون اجازه پدر دارید میتوانید بین خودتان یک سند عادی نوشته و امضا نمایید و به امضای شهود برسانید. چنین سندی در دادگاه کاملا قابل استناد است.

قوانین و مراحل بخشیدن مهریه

بخشیدن مهریه در عقد موقت

بر خلاف تصور بسیاری از افراد، وجود مهریه در عقد موقت الزامی است و عقد موقت بدون مهریه باطل است. بخشیدن مهربه در عقد موقت مانند عقد دائم است و زن میتواند با مراجعه به دفتر اسناد رسمی تمام مهریه خود را ببخشد.

بخشیدن مهریه در قبال حضانت فرزند

از آن جا که حضانت فرزند دختر و پسر تا ۷ سالگی بر عهده مادر است و بعد از آن تا سن بلوغ قانونی برای دختر ۹ سالگی و برای پسر ۱۵ سالگی، با پدر است و بعد از آن فرزندان میتوانند به اختیار خود با یکی از والدین زندگی کنند.

یکی از روش‌هایی که زن میتواند حضانت دائم فرزندش را بگیرد. بخشیدن مهریه در قبال حضانت فرزند است. در این صورت و با توافق پدر، زن میتواند حضانت دائمی فرزندش را بگیرد.

قوانین و مراحل بخشیدن مهریه

بخشیدن مهریه قبل از عقد

از نظر قانونی، مهریه بعد از عقد به زن تعلق میگیرد بنابراین از نظر قانونی بخشیدن مهریه قبل از عقد، امکان پذیر نمیباشد. یعنی شما نمیتونید چیزی را که هنوز مالکش نشده اید ببخشید. ولی در صورت توافق طرفین و به صورت شفاهی میتوانید چنین توافقی بین خودتان داشته باشید و بعد از عقد به صورت رسمی یا به صورت اظهار نامه به انجام برسانید.

منبع: بیتوته

منبع خبر "تابناک باتو" است و موتور جستجوگر خبر مجله اینترنتی زندگی در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت مجله اینترنتی زندگی مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
Page created in 0.041 seconds.